Oddvar Gabrielsen

E-post: oddvar.gabrielsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 926 51 732

Stilling: Seniorinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Sør

Kontorsted: Egersund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll

Besøksadresse: Strandgaten 56, 4370 Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen