Lars Anders Flingtorp

E-post: lars.flingtorp@fiskeridir.no

Telefonnummer: 489 95 969

Stilling: inspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Sør

Kontorsted: Fredrikstad

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll

Besøksadresse: Dokka 1C, Kråkerøy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen