Gudrun Egge

E-post: Gudrun.Egge@fiskeridir.no

Telefonnummer: 414 17 614

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Sør

Kontorsted: Kopervik

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

saksbehandling - ressurskontroll og overtredelsesgebyr, etterfølgende kontroller, regional kontaktperson Toll/Skatt/Fisk-samarbeidet.

Besøksadresse: Havnegata 11, Kopervik

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen