Signe Tønnessen

E-post: signe.tonnessen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 414 21 518 / 905 12 037

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Kontorsted: Egersund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fiskeriforvaltning og plansaker i kystsonen

Besøksadresse: Strandgaten 56, 4370 Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen