Nina Ekrem

E-post: Nina.Ekrem@fiskeridir.no

Telefonnummer: 456 89 058

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Kontorsted: Kopervik

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

havbrukstilsyn

Besøksadresse: Havnegata 11, Kopervik

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen