Lisa Maria Hagalid Haug

E-post: Lisa-Maria.Haug@fiskeridir.no

Telefonnummer: 994 78 986

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Kontorsted: Egersund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling i forvaltningsseksjonen - akvakultur og marint areal. Akvakulturtilsyn. Miljøundersøkelser.

Besøksadresse: Strandgaten 56, 4370 Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen