Leif Erik Egaas

E-post: Leif-Erik.Egaas@fiskeridir.no

Telefonnummer: 901 25 117

Stilling: førsteinspektør

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Kontorsted: Egersund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 56, 4370 Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen