Lars Aage Gade-Sørensen

E-post: Lars.Gade-Sorensen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 988 10 683

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Kontorsted: Fredrikstad

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Dokka 1C, Kråkerøy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen