Kari Grundvig

E-post: kari.grundvig@fiskeridir.no

Telefonnummer: 971 40 634

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Kontorsted: Egersund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 56, 4370 Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen