Hans Magnus Thorsen

E-post: hans-magnus.thorsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 924 18 597

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Kontorsted: Kopervik

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Havnegata 11, Kopervik

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen