Erik Ludvigsen

E-post: erik.ludvigsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 414 22 078

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: region Sør

Kontorsted: Egersund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ledelse og adminsistrasjon av seksjonen

Besøksadresse: Strandgaten 56, 4370 Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen