Alvin Runderheim

E-post: alvin.runderheim@fiskeridir.no

Telefonnummer: 977 11 420

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Kontorsted: Egersund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fiskeriforvalting, fiskerimanntallet

Besøksadresse: Strandgaten 56, 4370 Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen