forvaltningsseksjonen

Ledes av Erik Ludvigsen

Navn Telefonnummer
Alvin Runderheim 977 11 420
Anne Brit Fjermedal 916 80 545
Erik Ludvigsen 414 22 078
Gunnar S. Larsen 950 22 696
Hans Magnus Thorsen 924 18 597
Hilde H. Hovland 414 12 186
Kari Grundvig 971 40 634
Knut Kristian Skjolden 976 72 957
Lars Aage Gade-Sørensen 988 10 683
Leif Erik Egaas 901 25 117
Lillian Kvinnesland 414 29 224
Lisa Maria Hagalid Haug 994 78 986
Lise Nygård Nilsen 986 73 044
May Britt Håland 476 23 680
Nina Ekrem 456 89 058
Oddvar Thorsen 414 26 314
Signe Tønnessen 414 21 518 / 905 12 037
Sven Michael Feyling Barstad 915 58 710

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet