Siri Meling

E-post:

Telefonnummer: 913 81 322

Stilling: regiondirektør

Avdeling/seksjon: region Sør

Kontorsted: Egersund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ledelse og adminsistrasjon av regionen

Besøksadresse: Strandgaten 56, 4370 Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen