Trond Linchausen Blom

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, lokale reguleringen i Lofoten, levendelagring av torsk, turist fiske, utøvelse av fiske i sjøen, redskaper, ERS, snurrevad, åpen gruppe, hval, nasjonalt kjøperegister, inspektøroppgaver.