Trond Linchausen Blom

E-post:

Telefonnummer: 915 96 114

Stilling: Førsteinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll, lokale reguleringen i Lofoten, levendelagring av torsk, turist fiske, utøvelse av fiske i sjøen, redskaper, ERS, snurrevad, åpen gruppe, hval, nasjonalt kjøperegister, inspektøroppgaver.

Besøksadresse: Sjøgata 1

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen