Roger Sedvartsen

E-post: roger.sedvartsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 995 34 596

Stilling: Seniorinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Svolvær

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll, etterfølgende kontroll hvitfisk.

Besøksadresse: Fiskergata 22, 8301 Svolvær

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen