Roger Sedvartsen

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
inspektøroppgaver, ressurskontroll, etterfølgende kontroll hvitfisk.