Renate Sivertsen

E-post: renate.sivertsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 901 70 927

Stilling: inspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Leknes

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Storgata 9, 8370 Leknes

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen