Marie Sollid Erdahl

E-post:

Avdeling/seksjon: Kontrollseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, saksbehandling, reaksjoner m.v