Jimmy Antonsen

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
torsk, sei, hyse, blåkveite, uer, kveite nord for 62, bifangst, not, trål, snurrevad, hval, dispensasjon for transport av fisk, turistfiske, inspektøroppgaver, levendelagring torsk, ressurskontroll, data