Inger Lise Mørch

E-post: inger-lise.morch@fiskeridir.no

Telefonnummer: 975 16 720

Stilling: Seniorinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Svolvær

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll

Besøksadresse: Råfisklagbygget, Fiskergata 22, Svolvær

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen