Frank Ove Olsen

E-post: frank-ove.olsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 917 82 585

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

planlegging, styring og ledelse av ressurskontrollen i region Nordland

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen