Cathrin Storteig

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, inspektøroppgaver, saksbehandling av kontrollrapporter, reaksjoner, A-krim