Cathrin Storteig

E-post: Cathrin.Storteig@fiskeridir.no

Telefonnummer: 906 17 474

Stilling: inspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen