Britt Hafsmo

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

dispensasjon for transport av fisk (gjelder kun region Nordland) og landingsforskriften, nasjonalt kjøperegister, diverse.