Britt Hafsmo

E-post: britt.hafsmo@fiskeridir.no

Telefonnummer: 940 17 042

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

dispensasjon for transport av fisk (gjelder kun region Nordland), dispensasjon av kjøp av fisk, saksbehandling kontrollrapporter, saksbehandling - ressurskontroll, nasjonalt kjøperegister, reaksjoner, OTG, kjøperregisteret, Nettfisken

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen