Bjørn Anton Rottem

E-post: bjorn-anton.rottem@fiskeridir.no

Telefonnummer: 908 65 980

Stilling: førsteinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Sortland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll

Besøksadresse: Gårdsalleen 10A, Sortland

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen