Bård Hansen

E-post: bard.hansen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 911 91 688

Stilling: Seniorinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Sortland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll

Besøksadresse: Gårdsalleen 10A, Sortland

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen