kontrollseksjonen

Ledes av André Heggstad.


Navn
André Heggstad
Britt Hafsmo
Bård Hansen
Cathrin Storteig
Frank Ove Olsen
Inger Lise Mørch
Jimmy Antonsen
Marie Sollid Erdahl
Mathea Born
May-Britt Larsen
Renate Sivertsen
Roger Sedvartsen
Trond Linchausen Blom
Victoria Nymo

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet