kontrollseksjonen

Ledes av André Heggstad.


Navn Telefonnummer
André Heggstad 997 16 056
Bjørnar Siikavuopio Kolflaath 413 62 029
Britt Hafsmo 940 17 042
Bård Hansen 911 91 688
Cathrin Storteig 906 17 474
Frank Ove Olsen 917 82 585
Inger Lise Mørch 975 16 720
Jimmy Antonsen 905 20 520
Marie Sollid Erdahl 40850618
May-Britt Larsen 480 42 059
Remo André Lyngstad 913 66 178
Renate Sivertsen 901 70 927
Roger Sedvartsen 995 34 596
Trond Linchausen Blom 915 96 114

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet