kontrollseksjonen

Kontrollseksjonen ledes av Thord Monsen. Seksjonen har faglig ansvar for norsk ressurskontroll. Seksjonen utarbeider og følger opp den nasjonale strategiske risikovurderingen, har ansvar for regelverk om landing av fisk, koordinerer tverretatlig samarbeid om kontroll og følger opp bilaterale kontrollavtaler og internasjonalt kontrollsamarbeid.


Navn
André Heggstad
Bjørnar Siikavuopio Kolflaath
Britt Hafsmo
Bård Hansen
Cathrin Storteig
Frank Ove Olsen
Inger Lise Mørch
Jimmy Antonsen
Marie Sollid Erdahl
Mathea Born
May-Britt Larsen
Renate Sivertsen
Roger Sedvartsen
Trond Linchausen Blom

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet