Silje Svendsen

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
marin arealforvaltning