Malin Pihlstrøm

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

pilotprosjekt «Regional styrking av havressursforvaltningen - for bærekraftig høsting av kystnære bestander»