Vegard Holen

E-post: vegard.holen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 45426905

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Rådgiver i Havbrukstilsynet Region Nordland

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen