Silje Svendsen

E-post:

Stilling: Rådgiver (marin arealforvaltning)

Avdeling/seksjon: Forvaltningsseksjonen

Kontorsted: Region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen