Roger Sørensen

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturtilsyn sjøanlegg og landanlegg, saksbehandling av driftsplaner, oppfølging av B-undersøkelse (NS 9410-2016), kontroll av månedsrapporter biomasse, ajourhold av Akvakulturregisteret (Nordland), samdrift, biomassefaggruppe