Roger Sørensen

E-post: roger.sorensen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 44 328

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakultur revisjon og inspeksjon.

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen