Roger Sørensen

E-post:

Telefonnummer: 468 44 328

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

rømming av fisk, saksbehandling kontrollrapporter, akvakultur oppdrett, akvakultur lokalisering, NYTEK, settefisk, biomasse, akvakulturregister, visningstillatelser, klager - tillatelser /lokaliteter, fangstbasert akvakultur, slaktemerder, driftsplaner, miljøundersøkelser, MOM, akvakultur revisjon og inspeksjon.

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen