Per Eilif Sagen

E-post: per.sagen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 481 45 625

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ervervsøknader, utvalgsformann for Lofotfisket, plansaker og høringer

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen