Øyvind Olsen

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

rømming av fisk, saksbehandling kontrollrapporter, akvakultur oppdrett, akvakultur lokalisering, NYTEK, settefisk, biomasse, akvakulturregister, produksjonsområder, stamfisktillatelser, visningdstillatelser, klager - tillatelser/lokaliteter, slaktemerd, driftsplaner, miljøundersøkelser, MOM, nspeksjon og revisjon akvakultur