Mira Bolsøy Aasjord

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Marin arealforvaltning, akvakultur, levendelagring, plansaker, kystnære fiskeridata, rekeprosjekt med HI, regionalt planforum, vannforvaltning, sel, tang og tare.