Mira Bolsøy Aasjord

E-post:

Telefonnummer: 954 99 973

Stilling: planrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Marin arealforvaltning, akvakultur, levendelagring, plansaker, kystnære fiskeridata, rekeprosjekt med HI, regionalt planforum, vannforvaltning, sel, tang og tare.

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen