Kathrine Stoltenberg

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

merkeregister, ervervtillatelse, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy, deltakeradgang, åpen gruppe, hval, leiefartøy ved kontrahering av nybygg, overføring av kvote, kondemnering.