Kathrine Stoltenberg

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
merkeregister, ervervtillatelse, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy, deltakeradgang, åpen gruppe, snøkrabbe, (taske) krabbe, hval, kystfiskevote, nybyggsordning, overføring av kvote, kondemnering.