Inger Ann Zakariassen

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

merkeregisteret, ervervtillatelse, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), deltakeradgang, åpen gruppe, snøkrabbe, (taske) krabbe, hval, nybyggsordning, overføring av kvote, kondemnering