Inger Ann Zakariassen

E-post: inger-ann.zakariassen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 917 90 283

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Leknes

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fartøysaker

Besøksadresse: Storgata 31, 8370 Leknes

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen