Håvard Dekkerhus

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
administrasjon og ledelse av seksjonen, miljøforum