Gyda Wuttudal Lorås

E-post: gyda.loras@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 77 861

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Revisjon og inspeksjon og tilsyn akvakultur, intranett, vannrammedirektivet.

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen