Janne Andersen

E-post:

Avdeling/seksjon: region Nordland

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av regionen