Hilde Karstensen

E-post: Hilde.Karstensen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 43 715

Stilling: førstekonsulent

Avdeling/seksjon: administrasjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

arkiv, postmottak, forespørsler, superbruker i MinTid og WebSak, internkontrollør

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen