Anne-Marit Torrissen

E-post: Anne-Marit.Torrissen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 46 669

Stilling: førstekonsulent

Avdeling/seksjon: administrasjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

arkiv, fravær/permisjoner, regnskap, Webcruiter, forespørsler, innkjøp, superbruker WebSak

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen