region Nordland

Besøks- og leveringsadresser

Regionenes oppgaver

Felles postmottak:
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
E-post: postmottak@fiskeridir.no
Sentralbord: 55 23 80 00
Telefaks: 55 23 80 90
NB! Merk forsendelsen med region/avdeling

Navn Telefonnummer
Janne Andersen 957 31 922
Anne-Marit Torrissen 468 46 669
Hilde Karstensen 468 43 715
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet