Yngve Larsen

E-post: yngve.larsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 470 23 341

Stilling: Inspektør

Avdeling/seksjon: sjøtjenesten i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

overvåkning av fiskefelt, ressurskontroll

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, 9008 Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen