Rolf Harald Jensen

E-post: rolf-harald.jensen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 917 96 533

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: sjøtjenesten i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av seksjonen

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, 9008 Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen