Leif Åge Larsen

E-post: Leif-Age.Larsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 977 18 673

Stilling: inspektør

Avdeling/seksjon: sjøtjenesten i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

overvåkning av fiskefelt, ressurskontroll

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, 9008 Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen