Karl Magne Lockert

E-post: karl.lockert@fiskeridir.no

Telefonnummer: 482 96 384

Stilling: førsteinspektør

Avdeling/seksjon: sjøtjenesten i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

overvåking og kontroll av fiskefartøy og fiskefelt

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, 9008 Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen