Jørgen Ree Wiig

E-post:

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- Primært: inspektør om bord på fiskeridirektoratets hurtigbåter, med hovedfokus på kystnær fiskeriaktivitet.- Sekundært: inspektør om bord på ordinære og leide fiskefartøy. - Overvåker og kontrollerer fartøy i NØS, Norsk Territorialfarvann og i Fiskevernsonen rundt Svalbard- Kontroll av fangstsammensetningen og innblanding av undermålsfangst, registrering andre fartøys aktivitet, samt påse at gjeldende lover og forskrifter blir overholdt