Christian Roll Valen

E-post: christian-roll.valen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 411 45 947

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: sjøtjenesten i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Koordinering av inspeksjoner på sjø. Systematisering og analyse av fangstdata. Stenging, åpning og endring av fiskefelt. Rapportering om sjøtjenestens aktivitet og fangstdata fra fiskefelt. GIS. Stedfortreder for seksjonssjef.

Besøksadresse: Kystens Hus, 4. etg., Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen