sjøtjenesten

Ledes av Rolf Harald Jensen.

Hva er Fiskeridirektoratets sjøtjeneste?


Navn Telefonnummer
Arnt-Magnus Gamst 916 39 256
Christian Roll Valen 411 45 947
Edd A. Ingebrigtsen 950 64 787
Eir 482 62 193
Frank Kristoffersen 950 64 680
Frey 453 75 647
Jim Anders Edvardsen 950 56 988
Jørgen Ree Wiig 0047 944 75 701
Karl Magne Lockert 482 96 384
Kjell Harald Hauvik 950 64 760
Kjell J. Olsen 950 64 681
Knut Morten Bauge 932 13 543
Knut Rekdalsbakken 920 31 177
Leif Asle Utvik 957 34 834
Leif Åge Larsen 977 18 673
Magne Anton Thomassen 952 73 456
Narve Leonhardsen 915 17 941
Per Erling Johansen 488 66 324
Rind 992 67 008
Rolf Harald Jensen 917 96 533
Ronny Bratten 907 74 731
Ronny Drågen
Thor-Gunnar Nilssen 482 96 382
Thorvald Josefsen 950 64 761
Tommy Lars Larsen 414 12 965
Tor Johansen 480 09 437
Tore Solberg 950 64 808
Trond Bakken 977 18 672
Wiggo Olaisen 977 18 678
Yngve Larsen 930 09 365

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet