Tom Hansen

E-post:

Telefonnummer: 975 89 511

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

GIS, planarbeid, kystnære fiskeridata, vannforvaltning, marin verneplan, budsjett, «Bluebox», IT-ansvarlig i region Nord, offentlige anskaffelser, verneområder, nasjonalparker, akvakultur lokalisering, klager - tillatelser /lokaliteter, plansaker, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc.), vannforskriften

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen