Tom Hansen

E-post:

Avdeling: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
GIS, planarbeid, kystnære fiskeridata, vannforvaltning, marin verneplan, budsjett, «Bluebox», IT-ansvarlig i region Nord, offentlige anskaffelser, verneområder, nasjonalparker, akvakultur lokalisering, klager - tillatelser /lokaliteter, plansaker, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc.), vannforskriften